În perioada septembrie-ianuarie 2022, la Liceul Tehnologic ”Dimitrie Gusti” are loc Concursul de creație: Misterele Universului, pentru elevii claselor: IX-XI.
Acest concurs a fost realizat în scopul dezvoltării la elevii liceului a competențelor sociale și civice. De asemenea s-a urmărit realizarea de către elevi a unor conexiuni între cunoștințele dobândite la mai multe materii: geografie, istorie, filozofie, arte plastice, fizică.
Elevii participanți au demonstrat spirit creativ, estetic realizând desene cu Sistemul Solar, pregătind eseuri în care și-au dezvoltat gândirea creativă, spiritul investigativ și au folosit informații cu caracter interdisciplinar. Elevii de la clasele a XI-a și a XII-a au realizat prezentări și au susținut dezbateri în cadrul Zilei Mondiale a Filozofiei.
Dezbaterile au încurajat spiritul de competiție și gândirea comparative precum și incluziunea socială.
La concurs au participat elevi din clasele a IX-a A, a IX-a B, a IX-a C, a IX-a D, a IX-a E, a X-a A, a X-a C, a XI-a A, a XI-a B, a XII-a A.
Lucrările elevilor au fost coordonate de către: Prof. Munteanu Mihaela-Daniela; Prof. Răducanu Cristian-Jan, Prof. Bălan Carmen, Prof. Petre Leonte, Prof. Marica Alexandra.
Coordonatorii activității: Prof. Munteanu Mihaela-Daniela; Prof. Răducanu Cristian-Jan, Prof. Constantin Liliana Violeta;
Profesori evaluatori: Prof. Constantin Liliana Violeta, Prof. Petre Leonte, Prof. Petre Marilena, Prof. Stanomir Adriana, Prof. Tănase Cristi, Prof. Bălan Carmen, Prof. Răducanu Cristian-Jan, Prof. Munteanu Mihaela-Daniela Prof. Marica Alexandra;