Echipa managerială

Leahu Adriana – director

Petre Leonte – director adjunct

Răducanu Cristian – coordonator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare

Preda Ionuț-Daniel – secretar șef

Ioana Grațiela – contabil șef
 

Personal didactic

Personal didactic auxiliar

Bălănoiu Narcisa – administrator patrimoniu
Costin Dorina – secretar
Vișan Diana – secretar
Julieta Marinoiu – informatician
Popa Mariana – bibliotecar
Mihai Gina – laborant

Personal nedidactic

Biet Veronica – funcţionar
Badea Daniela – îngrijitor
Mircea Iuliana – îngrijitor
Stănilă Mirela – îngrijitor
Toma Florentina – îngrijitor
Toma Florin Stefan – îngrijitor
Nitu Carmen Marilena – îngrijitor
Mitea Lucian – muncitor intretinere
Purcărescu Florin – muncitor intretinere
Georgescu Gheorghe – paznic