Echipa managerială

Leahu Adriana – director

Grosu Mădălina Mirela – director adjunct

Bălan Carmen – coordonator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare

Preda Daniel Ionuț – secretar șef

Ioana Grațiela – contabil șef
 

Personal didactic

Aria curriculară „Limbă și comunicare”

Limba și literatura română

 1. Stanomir Adriana
 2. Firănescu Claudia Elena
 3. Popa Costel-Gigel
 4. Becheru Mirela-Georgiana
 5. Mănescu Lidia
 6. Savu Gabriela-Elena

 

Limbi moderne

Limba engleză

 1. Boată Ramona
 2. Manta Grațiela-Oana
 3. Munteanu Oana-Daniela

Limba franceză

 1. Lepădatu Cristina Atena
 2. Tulea Grațiela
 3. Berca Ana-Maria

Aria curriculară „Matematică și științe ale naturii”

Matematică

 1. Domenico Ioana
 2. Irimia Izabela Mihaela
 3. Stanciu Sorina
 4. Stoian Daniela

 

Fizică

 1. Alexandrescu Gabriela
 2. Constantin Liliana-Violeta
 3. Popescu Lidia

 

Chimie

 1. Grosu Mădălina Mirela
 2. Coteț Sandra-Corina

Biologie

 1. Stan Cristina-Iuliana

 

Aria curriculară „Om și societate”

 

Istorie

 1. Sava Iolanda
 2. Raducanu Cristian-Jan
 3. Soare Georgeta

Geografie

 1. Bălan Carmen Constanța
 2. Velea Florina-Simona
 3. Cîrciumaru Emil-Gheorghe

Discipline socio-umane

 1. Alexandrescu Onuț-Iulian
 2. Petre Leonte
 3. Ceoroianu Raluca-Ana-Maria
 4. Carbarău Ionuţ-Dan
 5. Iliuţă Cătălina

Religie

 1. Panait Cornelia

 

Aria curriculară „Educație fizică și sport”

 1. Ene Mihai George Marian

 

Aria curriculară „Arte”

 

Educație muzicală

 1. Geambașu Magdalena

Educație plastică

 1. Herăscu Delia-Octavia

 

Aria curriculară „Tehnologii”

 1. Leahu Adriana 
 2. Costache Elena
 3. Iordache Dorel
 4. Babiș Claudiu
 5. Stan Mihaela Paulina 
 6. Kalman Silvia-Mihaela
 7. Deta George

 

 Informatică și Tehnologia informației și a comunicațiilor

 1. Lazăr Lucian
 2. Ciupe Carmen-Florentina

Personal didactic-auxiliar

Preda Daniel Ionuț – secretar șef
Costin Dorina – secretar
Popa Iuliana – secretar
Ioana Grațiela – contabil șef
Bucur Daniela – contabil
Bălănoiu Narcisa – administrator de patrimoniu
Popa Mariana – bibliotecar
Marinoiu Julieta – analist programator
 

Personal nedidactic

Biet Veronica – funcţionar
Badea Daniela – îngrijitor
Niculae Constantina – îngrijitor
Stănilă Mirela – îngrijitor
Toma Florentina – îngrijitor
Mitea Lucian – muncitor intretinere
Purcărescu Florin – paznic