Orar LT D.Gusti 2022-2023 citeste

Codul de conduită etică LTDG citeste

Lista functiilor contractuale cf Lg. 153 2017 30.09.2022 citeste

Opis proceduri CEAC (Procedurile in format letric pot fi solicitate directiunii) ->citeste

Regulamentul de organizare și funcționare 2022-2023 ->citeste

Raport privind starea și calitatea învățământului 2021-2022 ->citeste

PAS 2018-2023 ->citeste

Regulamentul intern 2022-2023 ->citeste

Plan managerial an școlar 2022-2023 ->citeste

Organigrama Liceului Tehnologic „Dimitrie Gusti” 2022-2023 ->citeste

Program de audiente al directorului și directorului adjunct ->citeste

ORDIN privind structura anului scolar 2022-2023 ->citeste

Statutul elevului ->citeste

Legea Educatiei Nationale (legea 1/2011) ->citeste

Lista funcțiilor din cadrul Liceului Tehnologic ,,Dimitrie Gusti” la data de 30.09.2022, conf. art. 33 din Legea nr. 153 2017 ->citeste