Lista funcțiilor din cadrul Liceului Tehnologic ,,Dimitrie Gusti” la data de 31.03.2018, conf. art. 33 din Legea nr. 153/2017 – citeste

Raport privind starea si calitatea ->click aici

Plan managerial ->click aici

PAS ->click aici

Grafic teze ->click aici

Raportul de activitate semestrul I – 2017-2018 ->click aici

Organigrama Liceului Tehnologic „Dimitrie Gusti” ->click aici

Planul operational 2017-2018 -> click aici

Tematica şedinţelor consiliului profesoral din sem. I – an şcolar 2017-2018 ->click aici

Raportul de activitate 2016-2017 ->click aici

Raport anual de eveluare internă a calităţii – anul şcolar 2016-2017 ->click aici