Organigrama Liceului Tehnologic „Dimitrie Gusti” ->click aici

Lista funcțiilor din cadrul Liceului Tehnologic ,,Dimitrie Gusti” la data de 31.03.2021, conf. art. 33 din Legea nr. 1532017 ->click aici

Regulamentul de organizare și funcționare 2020-2021 ->click aici

Regulamentul intern 2020-2021 ->click aici

Planul de actiune al Liceului Tehnologic „Dimitrie Gusti” ->click aici

Lista CDS-CDL 2020-2021 ->click aici

Planul activităților extrașcolare și extracurriculare 2020-2021 ->click aici

Plan managerial 2020-2021 ->click aici

Plan managerial adjunct 2020-2021 ->click aici

Planul managerial al activităților educative 2020-2021 ->click aici

Tematica CP sem I + II 2020-2021 ->click aici

Program de audiente 2020-2021 ->click aici

Raport privind starea și calitatea învățământului 2019-2020 ->click aici

Raport anual evaluare de internă a calității 2019-2020 ->click aici

Tipizate:
Cerere eliberare acte de studii – Citeste
Cerere eliberare adeverința – Citeste
Cerere eliberare dosar personal- Citeste
Cerere alocatie de stat tineri peste 18ani – Citeste