În cadrul campaniei “4/4 Pentru Prieteni” – ediția 2023, a Organizației American Councils for Education, elevii din clasa a 10-a ai Liceului Tehnologic Dimitrie Gusti din București au participat activ la o acțiune de voluntariat pentru conștientizarea consumului excesiv de apă.

Obiective:
Acțiunea a fost legată de scopul de asigurare a unui mediu curat și de conștientizare a importanței economisirii resurselor, cu prilejul Zilei Mondiale a Apei – 22.03.2023.

Grup țintă: elevii claselor IX-XI, profesori și diriginți, comunitatea locală

Mod de acțiune:
Sub îndrumarea profesorilor de geografie, istorie, chimie, fizică, și a consilierului școlar, elevii au reprezentat sub forma de mesaje și desene viziunea lor despre importanța apei si a protejării mediului.
Ulterior, opt voluntari din clasa a 10-a A au ieșit în zona Sebastian pentru a interacționa deschis cu comunitatea locală, într-o campanie de voluntariat și advocacy, pe tema întreținerii resurselor naturale și a sporirii economiei de apă.
Voluntarii clasei a X-a A ai liceului au recomandat modalități de economisire a apei și au notat modurile în care locuitorii cartierului limitrof participă activ la reducerea consumului de apă și reutilizarea resurselor.

Anterior, pe 18.03.2023, câțiva elevi de la clasa a XI a ai liceului au participat ca voluntari la o acțiune de a plantare de puieți în Mânăstirea din județul Vălărași, la inițiativa Asociației Act for Tomorrow.

Cele mai reușite desene și postere pot fi admirate la panoul școlar.