An de an Consiliul Europei promovează “Săptămâna Educației Globale” – Global Education Week. 
Programul desfășurat in noiembrie 2022 la Liceul Tehnologic “Dimitrie Gusti” a fost intitulat “Dialogul intercultural – minorități in spațiul cultural românesc”. 
Obiectivele urmărite sunt: cultivarea curiozității si cunoașterii pentru cultura minorităților, promovarea dialogului între minorități, formarea imaginii pozitive despre sine și ceilalți, cooperararea, formarea unor competențe de lucru prin dezbatere și folosirea TIC. 
Programul a inclus:
– dezbatere despre prezența minorităților în spațiul cultural din România, motiunea fiind aceea că “Minoritățile culturale (etnice, religioase, etc) au șanse și o prezență egale cu majoritatea în spațiul cultural românesc in Romania contemporană” – 11 elevi de la clasa a XI-a A implicați direct (6 in echipele pro și contra și 5 arbitri). 
– 6 elevi de la clasele IX C, X C și XI A au realizat proiecte ppt despre minoritățile Roma și Maghiară din România 
– 6 elevi de la clasa IX profesională și IX C au trimis fotografii tematice (realizate de ei sau primite de la parteneri – Centrul Sastipen).

Profesori implicați:
– prof. Carmen Ciupe, TIC
– prof. Mihaela Munteanu, geografie
– prof. Claudia Firănescu, limba română 
– prof. Cristian Tănase, arte vizuale
– prof. Florica Popescu, istorie
– prof. Cristian Răducanu, istorie, coordonator proiect