Prezentare R.O.S.E. – citeste

Orar activitati remediale ianuarie 2019 – citeste

IX – Grupa elevi – citeste

X – Grupa elevi – citeste

XI – Grupa elevi – citeste

XII – Grupa elevi – citeste

6 iunie 2018: Invitatie de participare – citeste

 
octombrie 2018: ANUNŢ
Liceul Tehnologic “Dimitrie Gusti” cu sediul în Str. Samuil Vulcan nr. 8, Bucureşti, sector 5
anunţă organizarea selecţiei resursei umane necesare pentru desfăşurarea activităţilor din proiectul
ROSE. Resursa umană selectată va realiza activități pedagogice și de sprijin, precum și
extracurriculare, în conformitate cu propunerea de proiect și bugetul aprobat.
Criteriile în baza cărora se realizează selecţia sunt următoarele:
– Abilităţi foarte bune de comunicare inter-personală;
– Experienţă în gestionarea de activităţi în comunităţi multiculturale;
– Experienţă în lucrul cu elevii care provin din grupuri dezavantajate.
Persoanele interesate să participe la selecţie vor depune, la secretariatul unităţii de învăţământ,
CV-ul însoţit de o scrisoare de motivaţie, cu menţiunea: “Pentru selecţie resursei umane – proiectul
ROSE”, până la data de 12.10.2017.
Lista cu persoanele selectate pentru a face parte din echipa de implementare va fi afişată la
avizierul şcolii.
MANAGER DE PROIECT,
Prof. Adriana LEAHU