Echipa managerială

Leahu Adriana – director

Grosu Mădălina Mirela – director adjunct

Bălan Carmen – coordonator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare

Preda Daniel Ionuț – secretar șef

Ioana Grațiela – contabil șef
 

Personal didactic

Aria curriculară „Limbă și comunicare”

Responsabil – profesor Stanomir Adriana

Limba și literatura română

 1. Stanomir Adriana – șef de catedră
 2. Firănescu Claudia Elena
 3. Istrati Marilena  
 4. Lemnaru Ştefan
 5. Popa Costel

Comisia metodică a profesorilor de limbi moderne

Responsabil – profesor Boată Ramona

Limba engleză

 1. Boată Ramona
 2. Manta Oana Grațiela

Limba franceză

 1. Lepădatu Cristina Atena
 2. Tulea Grațiela

 

Aria curriculară „Matematică și științe”

Responsabil – profesor Stoian Daniela

Comisia metodică a profesorilor de matematică și informatică

Responsabil – profesor Domenico Ioana

Matematică

 1. Beleagă Alina
 2. Domenico Ioana
 3. Irimia Izabela Mihaela
 4. Stanciu Sorina
 5. Stoian Daniela

Informatică și Tehnologia informației și a comunicațiilor

 1. Lazăr Lucian
 2. Mihăilă Maria

Comisia metodică a profesorilor de fizică, chimie și biologie

Responsabil – profesor Constantin Liliana

Fizică

 1. Alexandrescu Gabriela
 2. Constantin Liliana Violeta

Chimie

 1. Grosu Mădălina Mirela
 2. Suditu Simona

Biologie

 1. Stan Cristina Iuliana

 

Aria curriculară „Om și societate”

Responsabil – profesor Petre Leonte

Comisia metodică a profesorilor de istorie și geografie

Responsabil – profesor Bălan Carmen

Istorie

 1. Bădescu Virgil
 2. Sava Iolanda

Geografie

 1. Bălan Carmen Constanța
 2. Velea Florina-Simona
 3. Dobrica Ion

Comisia metodică a profesorilor de socio-umane, religie, arte și educație fizică

Responsabil – profesor Panait Cornelia

Discipline socio-umane

 1. Alexandrescu Onuț Iulian
 2. Petre Leonte
 3. Vișan Ionela
 4. Vîje Laura

Religie

 1. Panait Cornelia

Educație fizică

 1. Ene Mihai George Marian

Educație muzicală

 1. Geambașu Magdalena

Educație plastică

 1. Hristescu Maria

 

Aria curriculară „Tehnologii”

Responsabil – profesor inginer Costache Elena

 1. Babiș Claudiu inginer
 2. Costache Elena inginer
 3. Iordache Dorel inginer
 4. Moşneguţu Emilian inginer
 5. Stan Mihaela Paulina inginer
 6. Nechifor Gica

 

Personal didactic-auxiliar

Preda Daniel Ionuț – secretar șef
Costin Dorina – secretar
Popa Iuliana – secretar
Ioana Grațiela – contabil șef
Bucur Daniela – contabil
Bălănoiu Narcisa – administrator de patrimoniu
Popa Mariana – bibliotecar
Marinoiu Julieta – analist programator
Dobrotă Diana – laborator  

 

Personal nedidactic

Biet Veronica – funcţionar
Badea Daniela – îngrijitor
Doboş Veronica – îngrijitor
Niculae Constantina – îngrijitor
Stănilă Mirela – îngrijitor
Toma Florentina – îngrijitor
Fătu Dorel – paznic
Purcărescu Florin – paznic