Liceul tehnologic “Dimitrie Gusti” are o vechime mai mare de un secol, fiind înfiinţat – ca şcoală de ucenici în 1904 sub numele de Şcoala de ucenici “Ghencea”. Mai târziu, prin anii ’50 se transformă în Şcoala profesională “Vulcan”, pregătind elevi pentru meserii sau specializări ale domeniului mecanic, construcţiilor de maşini. în anii ’60 când s-au format primele licee industriale, Şcoala profesională “Vulcan” a devenit Liceul Industrial nr. 3, având în componenţă pe lângă forma de învăţământ profesional şi liceul industrial.

Începând cu anii 90, şcoala noastra parcurge o perioadă de transformare, diversificându-şi profilurile, pe lângă cel tehnologic fiind adăugat cel teoretic, real şi uman, dar şi adăugarea unor noi forme de învăţământ cum ar fi, liceul seral, liceul cu frecvenţă redusă şi şcoala de maiştri.

În 1995, la iniţiativa ISMB, denumirea instituţiei a fost schimbată în Grupul Şcolar Industrial “Vulcan”, iar ulterior “Dimitrie Gusti”. Conform OMECTS nr.6564 din 13 decembrie 2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, a fost schimbată denumirea instituţiei în Liceul Tehnologic “Dimitrie Gusti”, începând cu 01.09.2012.

În prezent Liceul Tehnologic “Dimitrie Gusti” funcţionează într-o clădire nouă , construită cu fonduri BEI, în str. Samuil Vulcan nr. 8-17, fiind dotată cu spaţii generoase in cele doua corpuri de cladire şi cu mijloace moderne de învăţământ: 8 laboratoare, 147 calculatoare conectate la internet, bibliotecă, ateliere în curs de dotare (faza de achiziţie prin licitaţie în programul BEI coordonat de Primăria Municipiului Bucureşti), sală de sport, teren de sport, sala de festivitaţi, cabinet medical.

Liceul Tehnologic “Dimitrie Gusti” este o unitate de învăţământ de şcolarizare din sectorul 5, adresându-se, prin oferta sa educaţională tuturor categoriilor sociale din sector, dar şi din Bucureşti şi din zonele limitrofe.